• 0706 21 44 24
  • info@naslundselektriska.com
  • Mån - Fre: 08.00 - 17.00

ELINSTALLATION I VÅTRUM

I våtrum (bad & dusch) får man som privatperson inte göra några elektriska installationer på egen hand. Vi har behörighet och har erfarenheten som krävs för dessa typer av installationer.

Risken för svåra elolyckor är som störst i dessa utrymmen och det krävs även att det elmaterial som  används uppfyller särskilda krav.

ATT TÄNKA PÅ

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera är det tillåtet att installera uttag för 230 volt, om uttaget är skyddsjordat och skyddas av en jordfelsbrytare. Vägguttagen får endast vara placerade på vissa platser i ett badrum. En behörig elinstallatör vet var den kan placera uttagen. Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd i badrummet då det kan leda till olyckor. Alla elektriska produkter måste nämligen vara anpassade för att klara av fukten i badrummet.

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En del uttag får till exempel bara användas till rakapparater. För att vara säker på att apparaterna används på rätt sätt, anslut bara apparaten till uttaget när den används. På så sätt undviker du att till exempel barn använder apparaterna felaktigt. Många tillverkare rekommenderar dessutom att deras produkter endast är anslutna under användning.

H Näslunds Elektriska © 2022 Alla rättigheter reserverade. Skapad av Aspecto.